ouders

Communicatie met ouders

Buitenwijs gebruikt de Parro-app voor communicatie met ouders. Via de app houden we ouders op de hoogte en kunnen ouders berichten sturen naar de school. Bijvoorbeeld om hun kind ziek te melden.

 

In de Parro -app kunnen ouders ook hun privacyvoorkeuren aangeven (toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal).

 

  • Voor meer informatie over privacy, kijk je op de pagina privacy
  • Voor meer praktische informatie, vind je de schoolgids en andere interessante documenten op de pagina documenten.

Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap

Bepaalde onderwerpen moeten officieel aan de medezeggenschapsraad worden voorgelegd. De minimum-eisen daarvoor staan in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) maar bij Buitenwijs willen we dat natuurlijk heel anders doen.  


Iedereen krijgt de kans mee te denken 

We willen iedereen de kans geven om mee te denken over Buitenwijs-zaken. Tijdens de avond over ouderbetrokkenheid werd voorgesteld om veel verschillende vormen van betrokkenheid te organiseren: gewone overleggen waar iedereen welkom is, online bijeenkomsten, gesprekken over een specifiek onderwerp, denktanks rond een thema waar je je voor kunt inschrijven, bijeenkomsten met ook de kinderen erbij, enquêtes, referendums voor sommige onderwerpen en een heel populaire: thema-avonden bij het kampvuur!  


Centraal aanspreekpunt 

Hoe zorgen we dat al die input op de goede plek terechtkomt? Om alles op een goede manier samen te brengen, zijn er vier formele MR leden die het eerste aanspreekpunt zijn: Twee ouders en twee medewerkers. Zij zijn de verbindende factor tussen alle verschillende medezeggenschapsactiviteiten. Dat betekent niet dat zij alles zelf hoeven te organiseren, maar wel dat zijn zorgen voor een goede communicatie tussen alle mensen. 

 

  • De medezeggenschap van Buitenwijs is te bereiken via het emailadres van hun Teams
  • Uitleg over deelnemen aan Teams met een privé emailadres vind je HIER