Ouders

Ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders

Buitenwijs gebruikt de Parro-app voor communicatie met ouders. We sturen nieuwsberichten en foto's! Via de app kunnen ouders ook berichten sturen naar de school. Bijvoorbeeld om hun kind ziek te melden. En kunnen zij de privacyvoorkeuren voor hun kind aangeven (toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal) en eventuele dieet-eisen. Voor meer informatie over onze privacy-afspraken, kijk je op de pagina privacy

 

Koffiecorner

We zien Buitenwijs als een community. Elke ouder mag op een eigen manier betrokken zijn bij Buitenwijs. We houden van elkaar ontmoeten en verbinden. 'S ochtends tussen 8.45 en 9.15 uur is de koffiecorner open en kunnen ouders gezellig samen een kopje koffie of thee drinken. Als je daarna wil blijven, dan zetten we je aan het werk als vrijwilliger :) We kunnen altijd hulp gebruiken. Mocht je tijd over hebben dan zijn we blij met jouw hulp, bijvoorbeeld om te tuinieren of te klussen!

 

Samen vieren

Elk thema sluiten we af met een periode-afsluiting. Deze is de ene keer op woensdag en de andere keer op vrijdagochtend. Samen met de kinderen en hun ouders ontdekken en vieren we wat er allemaal is geleerd en gedaan. Daarnaast heeft ieder kind twee keer per jaar een persoonlijk portfoliogesprek: een gesprek waarin het aan zijn ouders en coach laat zien waar het trots op is en hoe het zich heeft ontwikkeld. Het kind bereidt dat gesprek samen met de coach voor. We houden ook ouderavonden waarin we met ouders in gesprek gaan over ons onderwijs of wat hun kinderen allemaal doen op Buitenwijs. 

 

Voor meer praktische informatie over Buitenwijs, vind je de schoolgids en andere interessante documenten op de pagina documenten.

 

Iedereen krijgt de kans mee te denken 

We willen iedereen de kans geven om mee te denken over Buitenwijs-zaken. Tijdens een ontwerpavond over ouderbetrokkenheid werd voorgesteld om veel verschillende vormen van betrokkenheid te organiseren: gewone overleggen waar iedereen welkom is, online bijeenkomsten, gesprekken over een specifiek onderwerp, denktanks rond een thema waar je je voor kunt inschrijven, bijeenkomsten met ook de kinderen erbij, enquêtes, referendums voor sommige onderwerpen en een heel populaire: thema-avonden bij het kampvuur!  We noemen dat de doorboom-sessies.


Centraal aanspreekpunt 

Hoe zorgen we dat al die input op de goede plek terechtkomt? Om alles op een goede manier samen te brengen, zijn er vier formele MR leden die het eerste aanspreekpunt zijn: Twee ouders en twee medewerkers. Zij zijn gekozen door alle ouders of door alle medewerkers. Dit zijn:

 

 

Zij zijn de verbindende factor tussen alle verschillende medezeggenschapsactiviteiten. Dat betekent niet dat zij alles zelf hoeven te organiseren, maar wel dat zijn zorgen voor een goede communicatie tussen alle mensen. 

 

Medezeggenschap

Bepaalde onderwerpen moeten officieel aan de medezeggenschapsraad (MR) worden voorgelegd. De minimum-eisen daarvoor staan in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). 

  • De medezeggenschap van Buitenwijs is te bereiken via het emailadres: medezeggenschap @ onderwijstransformeert.nl.
  • Er is een Teams omgeving waarin vergaderstukken en ons handboek medezeggenschap zijn te vinden
  • Uitleg over deelnemen aan Teams met een privé emailadres vind je HIER