Buitenwijs

Alle kinderen uitzwaaien aan het einde van hun schoolloopbaan, vol zelfvertrouwen en zin in het leven. Met een rugzak vol aan eigenzinnigheid, vaardigheden en ervaringen; de ingrediƫnten om het eigen leven verder vorm te geven. Dat is de missie van Buitenwijs.

Op basisschool Buitenwijs mogen kinderen hun neus achterna! Nee, niet alleen je neus, maar alles wat je nieuwsgierigheid prikkelt. Volg dat wat je ziet, voelt, hoort en ruikt. We gaan buiten de gebaande paden om. Wil je graag met een groepje een planetarium bouwen? Dan gaan we op zoek naar de juiste materialen in ons recycle centrum. Tijdens het bouwen kom je meer te weten over astronomie, natuurkunde, schrijf je een handleiding, leer je afstanden omzetten in een schaalmodel en nog veel meer. Zo integreren we lesinhoud met basisvaardigheden als rekenen en taal.

 

Buitenwijs richt zich op het hele kind. De blik is naar buiten gericht, we hebben oog voor elkaar en de wereld om ons heen. Samen leer je over welke bloemen en planten eetbaar zijn, voel je de zon op je gezicht en de wind in je rug als je buiten bent, om de planten te plukken die je daarna omtovert tot een heerlijk gerecht. We richten onze blik ook naar binnen. Wie ben je, wat wil je, hoe reageert je lijf en wat voel je. 

 


Kunst, muziek, dans en drama zijn net zo belangrijk als spelling en rekenen. Deze vakken worden daarom niet in de resterende tijd op de middag gegeven, maar zijn integraal onderdeel van ons onderwijs. En wat dacht je van dansend rekenen of rappend spellen?

 

Buitenwijs is een ecosysteem. Dat betekent dat iedereen elkaar nodig heeft en van elkaar leert. Coaches van kinderen, kinderen van elkaar, bestuurders van de coaches. Kinderen voelen, zien en ervaren hoe belangrijk het is dat we in harmonie met de natuur leven. Dit maakt ons onderwijs het onderwijs van de toekomst. Op Buitenwijs staat inclusiviteit centraal. Iedereen is welkom.

 

Leren doen we allemaal, elke dag en overal. Dat betekent dat je niet alleen leert als je op school bent, maar ook thuis of als je met je vriendjes speelt. Want elke ervaring is een leermoment. In de toekomst willen we realiseren dat kinderen die niet op school aanwezig kunnen zijn, deel mogen nemen aan ons onderwijs. Bijvoorbeeld door onderwijs op afstand.

 


lees meer
Media

Hoe dat er in praktijk uitziet, lees je in de schoolgids.

Benieuwd naar het team van Buitenwijs? 

Wij snappen dat jij vol zit met vragen. De vragen die hieronder staan worden ons regelmatig gesteld, vandaar dat we ze voor jou op een rijtje hebben gezet. 

1. Is Buitenwijs geschikt voor alle kinderen?

Buitenwijs is ontworpen om aan te sluiten bij allerlei verschillende type kinderen. Buitenwijs wil een diverse en inclusieve school zijn. Wij zien dat het goed is voor de ontwikkeling van een kind als je samen opgroeid met allerlei verschillende kinderen. Je leert van elkaar, van elkaars cultuur, geloof en gebruiken. Zo creeer je respect en op de lange termijn meer sociale samenhang in de maatschappij.

 

Het motto van de stichting is; recht doen aan ieder kind. Dat betekent dat we kijken naar wat dít kind nodig heeft. Dat kan heel goed iets anders zijn dan wat dát kind nodig heeft. Wij richten het onderwijs zo flexibel mogelijk in. Flexibel in wanneer je wat leert, maar ook flexibel in de ruimtes; waar je je bevindt. Het ene kind leert graag buiten in beweging, waar een ander kind toch misschien liever aan een tafel gaat zitten. Leren wat jíj nodig hebt om je te concentreren of om tot creativiteit te komen, is ook onderdeel van Buitenwijs. Wij creeren dus juist een omgeving waar heel veel verschillende kinderen tot hun recht gaan komen.

2. Heeft Buitenwijs ook kinderopvang?

Buitenwijs heeft zelf geen kinderopvang en ook geen vaste samenwerking met een crèche of kinderopvangorganisatie. De kinderen van Buitenwijs maken gebruik van verschillende organisaties:

 

 

3. Leert mijn kind wel hetzelfde als op een andere basisschool?

Op landelijk niveau zijn er SLO doelen opgesteld, dit zijn aanboddoelen waaraan elke basisschool in Nederland dient te voldoen. Dit gaat over burgerschap, taal- en rekenen maar ook over beweging en wereldorientatie.

 

Buitenwijs heeft zelf ontwikkelpijlers opgesteld, deze geven richting aan de onderwijsinhoud. Dit zijn 8 gebieden die samen zorgen voor een brede ontwikkeling van ieder kind. Van eigenwijs, tot ontwerpwijs en natuurwijs. Achter deze pijlers hebben wij de SLO doelen gehangen; zo kunnen we op Buitenwijs én het onderwijs geven waar wij in geloven én tegelijkertijd voldoen aan de eisen op het gebied van onderwijs.

 

Lang verhaal kort; in de basis leert je kind hetzelfde als op een andere basisschool, maar op Buitenwijs leert je kind op prettige en afwisselende wijze, in een tempo die gepast is en leert die uiteindelijk nog veel meer  over wie je bent en ontwikkelt die vaardigheden waar je in de wereld van vandaag en morgen wat aan hebt.

4. Waarin onderscheidt Buitenwijs zich van bijv. een vrije school, montessori of Jenaplan?

Buitenwijs is een nieuw onderwijsconcept. Toch heeft het ook raakvlakken met bestaand onderwijs, zoals een Vrije school, Montessori, Dalton, Freinet of Jenaplan. Over het algemeen zijn we progressiever en wat minder schools.  Daar komt bovenop dat we heel veel in de buitenlucht zijn. Doordat we niet bij één stroming horen, zijn we flexibeler in ons onderwijsmodel en kunnen we echt blijven meebewegen met de tijd. Iets wat vandaag vernieuwend is en past bij kinderen die nu opgroeien, is dat namelijk niet per se over 25 jaar nog steeds.

 

Wat ons specifiek onderscheidt van een Vrije School is dat we geen jaarstofklassenssysteem hanteren. Wij zeggen niet; jij bent 6, dus je moet nu dit leren. Maar we kijken naar het kind, waar die is in diens ontwikkeling en sluiten daarbij aan. Ook zitten op Buitenwijs kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dat herken je dan weer van een Montessori of Jenaplan. Onze indeling is hierin wel nét anders. In de Wereld Water vind je respectievelijk groep 1,2 en 3. groep 4,5 en 6 zitten samen in Wereld Woud en 7,8 samen in Wereld Weide.  Wij kiezen er bewust voor om groep 1,2 en 3 bij elkaar te zetten. De start van het reken- en leerproces loopt geleidelijker en we kunnen meer recht doen aan het jonge kind (tot 7 jaar).

 

Net als de Vrije School zijn we veel buiten, leren we van en met de natuur en vieren we seizoenen. Maar we zijn niet antroposofisch.. Op Buitenwijs schermen we kinderen niet af van de buitenwereld, maar laten we ze er juist aan deelnemen. Zo ontwikkel je je tot veerkrachtig wereldburger.

 

Op Buitenwijs hebben wij een eigen curriculum, dit is op basis van de 8 ontwikkelpelers, dat vind je nergens anders terug. Qua vrije keuze en eigen projecten kun je ons plaatsen tussen bijv. een jenaplan/montessori en een Agora (of democratische school) in.  Wij proberen een fijne balans te creeren tussen gestuurde, semi-gestuurde en niet-gestuurde momenten. Tussen aanbod vanuit de verrijkende leeromgeving en projecten die helemaal uit het kind zelf komen.

 

Wat ons verder onderscheidt is de betrokkenheid van ouders, die kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast zijn we als startende school natuurlijk nog heel klein. We gaan er wel voor om de stichtingsnorm van 247 kinderen te halen in het 8e schooljaar (anders kunnen we niet blijven bestaan). 

 

Tot slot hebben wij een aantal ambities; denk aan flexibele vakanties. Deze hopen wij de komende jaren te gaan waarmaken.

5. Wat kunnen we verwachten van 'groep 3' op Buitenwijs?

Groep 3 is voor veel kinderen een belangrijke en spannende tijd. Eindelijk leren lezen en schrijven en serieus aan de slag. Op Buitenwijs pakken wij dit nét even anders aan. Wij zorgen voor een geleidelijke overgang tussen groep 2 en 3 door alle jonge kinderen t/m de groep 3 leeftijd bij elkaar in de coachgroep te plaatsen (in de Wereld Water). 

 

Wanneer ze er aan toe zijn, dat kan wat later zijn, maar juist ook eerder, kunnen kinderen meedoen in oefen & instructiemomenten op het gebied van leren lezen en rekenen. Dit zijn korte momenten op de dag (Basiswijs tijd) in kleine groepen. De rest van de tijd kunnen ze verder spelen in rijke hoeken. Ze kunnen ook de ene periode aan meer gerichtte leertijd dan de volgende. 

 

Verder zetten wij sterk in op levend leren; leren met je hele zijn en al je zintuigen. Denk aan bewegend rekenen en taalexpressie vanuit fantasie. We maken hierbij wel gebruik van bewezen bronmateriaal. Specifiek o.a. 'Met sprongen vooruit' (voor rekenen) en 'Lijn 3' (voor taal). 

6. Wanneer mag ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden mag wanneer je maar wil. Je kunt een kind pas formeel inschrijven als het 3 jaar is. Maar hoe heerlijk is het als jouw kind al uitgenodigd wordt voor buitenfeesten of andere activiteiten? Als het geleidelijk kan wennen aan Buitenwijs en de plek al vertrouwd is?

 

Hoe eerder je je aanmeld, hoe eerder je in alle rust kunt verkennen of Buitenwijs inderdaad de fijnste plek is voor jouw kind.

 

Kijk snel op: Jouw kind naar basisschool Buitenwijs te Zwolle? (onderwijstransformeert.nl)

7. Hoe zien jullie ouderbetrokkenheid voor je?

Iedereen krijgt de kans mee te denken 

We willen iedereen de kans geven om mee te denken over Buitenwijs-zaken. Tijdens de avond over ouderbetrokkenheid werd voorgesteld om veel verschillende vormen van betrokkenheid te organiseren: gewone overleggen waar iedereen welkom is, online bijeenkomsten, gesprekken over een specifiek onderwerp, denktanks rond een thema waar je je voor kunt inschrijven, bijeenkomsten met ook de kinderen erbij, enquêtes, referendums voor sommige onderwerpen en een heel populaire: thema-avonden bij het kampvuur!  


Centraal aanspreekpunt 

Hoe zorgen we dat al die input op de goede plek terechtkomt? Om alles op een goede manier samen te brengen, willen we 4 mensen vragen om het eerste aanspreekpunt te zijn. Zij vormen dan gelijk de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad. Zij krijgen echter nadrukkelijk de taak om via veel verschillende vormen ook alle andere ouders en medewerkers te betrekken. Zij zijn de verbindende factor tussen alle verschillende medezeggenschapsactiviteiten. Dat betekent niet dat zij alles zelf hoeven te organiseren, maar wel dat zijn zorgen voor een goede communicatie tussen alle mensen. We gaan daar natuurlijk nog een mooie naam voor bedenken! Tijdelijke opstart MR 
De komende periode gaan we nog een heleboel zaken organiseren voor Buitenwijs. Daarom willen we vast zo snel mogelijk beginnen met het organiseren. We willen starten met een tijdelijke opstart MR van 2 medewerkers en 2 ouders voor de duur van 1 jaar. We verwachten dat de MR ongeveer 6 keer per jaar een overleg heeft met Rianne en Jolien, waarvan 2 keer met de leden van de Raad van Toezicht erbij. Tenminste een deel van de vergaderingen zal ‘s avonds zijn.  

8. Hoe is de aansluiting van Buitenwijs op het voortgezet onderwijs (VO)?

Buitenwijs sluit aan op het VO zoals elke andere school. Alleen beschikken de kinderen niet alleen over de benodigde leer-, reken - en taalvaardigheden, maar nog over een hele boel meer. Zoals weten wie je bent, waar je goed in bent, wat je lastig vind, wat je wil leren, hoe je graag leert. Ook zullen ze zich opstellen als Earth keepers en veel zorg dragen voor elkaar, beschikken over samenwerkingsvaardigheden.  Ze durven hun grenzen aan te geven en te vertellen waar ze behoefte aan hebben.

 

Het kan zijn dat niet elke middelbare school goed aansluit bij de schoolbeleving. het is natuurlijk lastig als je ineens geen vrije keuze meer hebt, niet meer op je eigen niveau kunt ontwikkelen of je nieuwsgierigheid achterna mag gaan. Gelukkig zijn er ook ontwikkelingen binnen het VO. Zoals onderwijsroutes binnen bestaande scholen of nieuwe scholen. Als het zo ver is zullen wij helpen om het VO aanbod in kaart te brengen en een weloverwogen keuze te maken. De keuze ligt natuurlijk bij de ouders/verzorgers en het kind.

9. Hoe lang denken jullie op deze locatie te blijven?

Het is lastig in te schatten hoe lang Buitenwijs op deze locatie kan blijven. De bedoeling is dat we hier 3 tot 5 jaar kunnen blijven. Bij een eventuele nieuwe locatie zal er rekening gehouden worden met de woonadressen van de ingeschreven kinderen. Uiteraard blijft Buitenwijs in Zwolle en blijft goede bereikbaarheid, naast veel ruimte, een zeer belangrijk uitgangspunt.

 

Zodra er meer bekend is over de toekomstige plek (wat ook hier blijven zou kunnen zijn) brengen we ouders & geinteresseerden hiervan op de hoogte.

2023 Opening Buitenwijs 111834983105
2023 Opening Buitenwijs 111834983105
2023 Opening Buitenwijs 111834983039
2023 Opening Buitenwijs 111834983039

Schooltijden 2023-2024

Schooljaar 2023-2024 (start 4/9/2023)

  • maandag: 8.45-15.00
  • dinsdag: 8.45-15.00
  • woensdag: 8.45-12.00
  • donderdag: 8.45-15.00
  • vrijdag: 8.45-12.00