Wij gaan voor een verandering van het onderwijssysteem

Stichting Onderwijs Transformeert gaat Basischool Buitenwijs stichten én besturen.

Er komt heel wat kijken bij het oprichten van een nieuwe school. Onderwijs Transformeert gelooft in een ander type onderwijs dat recht doet aan ieder kind. Daar komen we niet zomaar. We kunnen wachten op landelijke hervormingen, maar we kunnen het ook zelf doen! Vrijheid van onderwijs is bij wet geregeld en daar kunnen we maar beter gebruik van maken. Wij willen een beweging van onderaf neerzetten. Ons doel daarbij is, laten zien dat het anders kan en dat dat beter werkt.

 


We beginnen concreet, met één basisschool, maar de ambitie van de stichting is groter. Wij willen met de stichting Onderwijs Transformeert bijdragen aan een bredere omwenteling in het onderwijs. Het onderwijs transformeert gelukkig al, en wij hopen hierin een katalysator te zijn. Wij zien zes verschillende ontwikkelingsrichtingen voor de stichting.

 

  1. Zo zien wij een begeleidings- en bestuurdersrol voor ons weggelegd voor andere (startende) scholen die het anders willen doen, maar niet ook een eigen bestuur willen oprichten.

  2.  Daarnaast hopen wij, door middel van onderzoek, aan te kunnen tonen dat ‘Buitenwijs’ werkt. En dat hierdoor onze ideeën meer mainstream worden, geadopteerd kunnen worden door andere besturen en ook dat er meer ruimte komt binnen inspectie- en wettelijke kaders voor ander onderwijs. 

  3. Wij willen, door een publieke school te zijn, een andere relatie aangaan met de inspectie en hen ook helpen om kwaliteit op een andere manier aan te tonen, überhaupt een andere definitie van kwaliteit te ontwikkelen. Wij willen graag deelnemen aan pilots en ook initiatief nemen voor pilots, zodat anderen kunnen volgen.

  4. Wij willen graag in een breder netwerk acteren en vanuit een belangen- en lobbygroep positieve invloed uitoefenen op het ministerie en de politiek, om daarmee wetsveranderingen te realiseren. Wetsveranderingen die vooral gericht zijn op meer ruimte.

  5. Na het openen van de basisschool willen wij graag doorgroeien naar het secundaire onderwijs om daar ook een proof of concept neer te zetten.

  6. Wij willen ons ook graag inzetten als onderwijsinnovatiebureau, waarbij we andere scholen en besturen helpen transformeren met maatwerktrajecten op hun eigen locatie. Wij zouden het gaaf vinden als ook onze eigen coaches (die dat leuk vinden) hier een rol in gaan spelen en daarin hun eigen skills kunnen laten groeien en verbreden. Wij trekken al veel coaches aan die bijvoorbeeld zzp-er zijn en deze ontwikkelrichting erg interessant vinden.


lees meer
'Be the change you wish to see in the world' - Mahatma Ghandhi
Wil jij je ook verdiepen in de kanteling van het onderwijs?
Zie hieronder een aantal boekentips
Zie hieronder een aantal belangrijke documenten

Statuaire doelen