Rianne Spin

Bestuurder

Rianne zet haar creativiteit graag in om de dingen anders aan te pakken. Haar enthousiasme is haar kracht. Ze heeft les gegeven in verschillende typen onderwijs; basisschool, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Met plezier, maar er vielen haar ook dingen op.

 

Een voordracht van Claire Boonstra van Operation Education maakte dat ze zich steeds vaker dingen af ging vragen. Waarom doen we in het onderwijs de dingen zoals we ze doen?

 

Haar kinderen gaan naar een fijne dorpsschool (met een fantastisch groen plein!). Toen haar dochters naar groep 3 gingen zag ze pas goed hoe we ons onderwijs vorm geven. Vanaf die klas leren kinderen lezen en schrijven. Wat betekent dat ze véél minder spelen en vaak moeten stil zitten. Leren lezen betekende dat er elke dag uit dezelfde boekjes gelezen moest worden. De focus lag meer op herhalen, herhalen, herhalen... dan op zin krijgen en houden in lezen. Haar dochter begon weerstand te vertonen en verloor het plezier in lezen. Daarnaast zag ze dat er vanaf groep 3 meer gekeken wordt naar de Cito scores en begon het indelen in lage en hoge niveaus. Er bleven kinderen zitten in groep 3 vanwege het leesniveau. Waarom doen we dat? Waarom leggen we in het onderwijs de nadruk vooral op prestaties? Dat gaf het besef en het inzicht dat het anders zou kunnen.

 

Onlangs kwam haar oudste dochter thuis van school en zei ‘Mam, waarom mogen we niet méér knutselen op school?’ en ‘Een jongen uit mijn klas mag wel de klas uit en het trapje op en neer rennen als hij druk is en ik niet. Ik wil ook bewegen, want ik wil niet steeds stil zitten op mijn stoel’. 

 

Redenen genoeg voor haar om samen te werken aan ander onderwijs! Buitenwijs is de stip op de horizon, hét onderwijs voor de toekomst van onze kinderen.

'Every child is an artist. The challenge is how to remain an artist once he grows up.' - Pablo Picasso
Heb je vragen? Bel ons!
Doe mee